Kancelaria parafialna

kancelaria

przejdź do kancelarii

Godziny otwarcia:

  • Piątek
  • godz. 10.00 - 12.00
  • godz. 15.00 - 17.00
  • Sobota
  • godz. 10.00 - 12.00

Telefon kontaktowy:

(76) 845-14-37

kom. 605 652 173

w sprawach pilnych

po wieczornej Mszy Św.

Wydarzenia

Pożegnanie Księdza Prałata Ludwika Kośmidka

Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka

Środa 1.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Środa, 1 kwietnia 2020

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Czwartek 2.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

 

POŻEGNANIE W DNIU POGRZEBU

KSIĘDZA PRAŁATA LUDWIKA KOŚMIDKA.

2.04.2020r.

Błogosławieni, którzy umierają w Panu,

niech odpoczną od swoich trudów,

bo ich czyny idą wraz z nimi”. Ap. 14,13

 

Ks. Prałat Ludwik KOŚMIDEK odszedł do Boga w sobotę

w godzinach porannych 28 marca 2020 r.

 

Urodził się 27 lipca 1933 roku w Brzyskach koło Jasła. Pochodzi z licznej rodziny robotniczo-chłopskiej. Rodzice Ludwika urodzili 11 dzieci. Obecnie żyje tylko siostra Jadwiga. Po wojnie rodzina ks. Ludwika osiedliła się w Radkowie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku w katedrze wrocławskiej. Pierwszą Mszę św. odprawił 28 czerwca 1959 roku w Radkowie, gdzie mieszkał po wojnie z rodziną. Pierwszą parafią po święceniach była Oleśnica, gdzie pracował w latach 1956-1963. Następną parafią był Milicz (1963-64), kolejna parafia św. Elżbiety we Wrocławiu (1964-65), następnie parafia św. Teresy we Wrocławiu (1965-1966). Pierwszą parafię jako proboszcz objął w Gostkowie (1966-1979), następnie był proboszczem w Lubomierzu (1979-1984) a w 1984 r. został ustanowiony proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach, gdzie pełnił funkcję proboszcza do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Ks. Ludwik pełnił przez wiele lat funkcję dziekana dekanatu Polkowice. Zawsze z wielkim sentymentem wspominał tamte lata, ludzi i okoliczności, w których przyszło mu pełnić funkcję proboszcza. Głęboko w pamięci pozostały sugestie ks. kard. Henryka Gulbinowicza, który zachęcał wtedy nowego proboszcza do nawiązywania bezpośrednich i bliskich kontaktów z mieszkańcami Polkowic. Kancelaria parafialna według ks. kardynała Henryka miała być dobrym miejscem do tworzenia takich więzi. W latach 80-tych społeczność polkowicką, stanowili ludzie, którzy przyjechali tu po zakończeniu wojny z terytorium Rumuni oraz ze wschodu kraju. Wielu mieszkańców przyjechało tu za pracą z różnych części kraju. Prawdziwym wyzwaniem duszpasterskim w tamtych czasach była troska o rodziny i formację religijną. Miasto szybko się rozwijało, a parafia była tylko jedna. Dlatego Ks. Ludwik rozpoczął starania o utworzenia nowej parafii. Tak doszło do powstania nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski 29.05.1991r. Potem powstała kolejna parafia Matki Boskiej Łaskawej. Organizacja życia duszpasterskiego, udzielanie sakramentów świętych, troska o nowe parafie o katechizację dzieci i młodzieży najpierw na parafii a potem w szkołach od 1990 r. wypełniały życie ks. Ludwika. Za zasługi dla parafii i diecezji bp Tadeusz Rybak odznaczył go godnością Honorowego Kapelana Ojca Świętego. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego, który u księży oznacza 75 rok życia, choroby i operacje, przyśpieszyły odejście na zasłużoną emeryturę w 2006 roku. Po ustaleniu z biskupem legnickim Ks. Ludwik mógł przejść na emeryturę i pozostać na parafii św. Michała Archanioła, na której pracował najdłużej. Miarą żywotności parafii i pracy duszpasterskiej, są powołania do stanu kapłańskiego lub zakonnego. Do chwili obecnej w parafii zrodziło się 19 powołań, w tym za kadencji ks. Ludwika 12 powołań. Ks. Ludwik w swoim testamencie dziękuje wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, z którymi przyszło mu współpracować na różnych parafiach oraz tym, którzy go wspierali w ostatnich latach i miesiącach. Z wielkim szacunkiem wspominał rodziny, które najbardziej angażowały się w życie parafii i darzył ich prawdziwą przyjaźnią, to: rodzina Horbasów, Golów, Kozłowskich, Lisowskich, Stańczyszyn, Rejmak, Kokoszka, Gorbal, Zając, Foryś, Budziarek, Formela, Żelasko i wielu innych parafian, którzy nie wymienieni z imienia i nazwiska na zawsze pozostali w pamięci Ks. Ludwika jako ludzie oddani Bogu i Kościołowi. Podkreślał wieloletnią bardzo dobrą współpracę z Radą Parafialną. Czas przejścia na emeryturę, to szczególne wydarzenie, dla każdego, kto aktywnie przeżywał swoją pracę. Dla Księdza Ludwika tym bardziej, bo całe życie angażował się w sprawę Królestwa Bożego. Dlatego ks. prałat serdecznie dziękuje wszystkim parafianom za życzliwość, której doznawał w ostatnich latach. Dziękuje szczególnie lekarzom, pielęgniarkom, Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych na czele z panią Mariolą Kośmider, za wieloletnią opiekę medyczną. Ks. Ludwik zawsze mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc medyczną. Przekazujemy wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu gorące podziękowanie. W swoim testamencie Ks. Ludwik wdzięczność i podziękowania kieruje do dr Grażyny Kwiatkowskiej za cierpliwość i wspaniałą wieloletnią stałą opiekę lekarską. Tym podziękowaniem w testamencie obejmuje pielęgniarki Mariannę Dąbrowską, która codziennie, spieszyła z pomocą pielęgniarską, szczególnie w ostatnim trudnym okresie choroby. Pomoc ta i troska zdecydowanie wykraczały poza obowiązki wynikające z funkcji zawodowych. Dziękuję również pielęgniarce Krystynie Palczak za serdeczną troskę o jego zdrowie, rehabilitantom i medykom.

W ostatnich zdaniach testamentu Ksiądz Ludwik napisał: „jeśli kogoś dotknąłem, obraziłem, czy nieświadomie wyrządziłem jakąś krzywdę, to w obliczu śmierci, gorąco i szczerze przepraszam oraz proszę o przebaczenie”.

Dnia 27.07.2013 roku w 80-tą rocznicę urodzin Ks. Ludwik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polkowice przyznany przez burmistrza i Radę Miejską. Dziękujemy władzom miasta, poprzedniemu burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi i Emilianowi Stańczyszynowi, Staroście Markowi Tramś. Ks. Ludwik często wspominał i dziękował za bardzo dobrą wieloletnią współpracę samorządu z parafią oraz szacunek z jakim zawsze spotykał się w lokalnym środowisku. Wymieniał tu lokalną Wyższą Uczelnię Im. Jan Wyżykowskiego, grono profesorskie na czele z Rektorem Włodzimierzem Olszewskim. Ks. Ludwik przykładał dużą wagę do wykształcenia i stałej formacji intelektualnej, co wyraziło się w systematycznych jego studiach na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które zostały uwieńczone pracą doktorską. Posługa duszpasterska, obejmowała współpracę katechetów i nauczycieli, dlatego dziękuję wszystkim dyrektorom instytucji oświatowych, katechetom i nauczycielom z którymi miał przyjemność współpracować, za edukację i troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. Zawsze interesował się życiem społecznym naszego miasta. Ks. Ludwik przez wiele lat, był wiernym kibicem miejscowego klubu piłkarskiego, uczestniczył w różnych ważnych wydarzeniach sportowych. Na ręce Piotra Wójcika składam serdeczne podziękowania za przyjaźń i wiele pięknych wzruszeń sportowych.

Na ręce burmistrza Łukasza Puźnieckiego dziękuję władzom samorządowym, Rektorowi Uczelni Jana Wyżykowskiego dr. Tadeuszowi Kierzykowi, różnym instytucjom za przekazane kondolencje, modlitwę i gotowość pomocy.

Słowa współczucia i kondolencje przesłał ks. Kazimierz Nawrotek, (były proboszcz w Polkowicach) jako senior rocznika w imieniu kapłanów święconych razem z Księdzem Ludwikiem. Obecnie pozostało ich jeszcze 13 kolegów kursowych. Napisał: ”Bolesne jest rozstanie, lecz taka jest wola Twoja Panie. Na ziemi żyłeś z Bogiem, a Bóg z Tobą, więc niech i po śmierci, Jego niebo będzie dla Ciebie nagrodą”. Dziękujemy za kondolencje przesłane przez ks. Jana Kustasza proboszcza z Radkowa rodzinnej miejscowości Zmarłego.

Ks. Prałat Ludwik po przejściu na emeryturę wymagał na początku doraźnej a potem stałej opieki. Dlatego dziękuję Piotrowi Wróblewskiemu i jego żonie Ewie za ostatni okres opieki i pielęgnacji przy księdzu Ludwiku. W poprzednim okresie, przez kilkanaście ostatnich lat opiekowali się księdzem Ludwikiem; Józef Kucharski, Zygmunt Jaworski, Zdzisław Budziarek, Kazimiera Wróbel, Janusz Rzepka oraz gospodyniom pracującym na plebani Zdzisławie Domańskiej, Marzenie Sądowskiej i Reginie Święcickiej. Bóg zapłać za cierpliwą posługę.

 

Dziękuję w imieniu Księdza Ludwika wszystkim kapłanom na czele z Ks. Dziekanem Markiem Pluskotą i Marianem Kopko, parafianom, rodzinie, znajomym, którzy chcieli wziąć udział w uroczystości pogrzebowej, a nie mogli z powodu epidemii. Rygorystyczne ograniczenia zgromadzeń, spowodowane troską o zdrowie i życie obywateli, powodują, że uroczystości pogrzebowe przebiegają w gronie najbliższej rodziny i kapłanów. Dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji Księdza Ludwika Kośmidka. Po ustaniu epidemii będzie odprawiona uroczysta Msza św. w jego intencji.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen”.

Ks. Jarosław Święcicki

28 marca 2020 r. odszedł do Pana Ksiądz Prałat dr Ludwik KOŚMIDEK

 

Powiadamiamy parafian, że dnia 28 marca 2020 r. odszedł do Boga Ksiądz Prałat Ludwik KOŚMIDEK wieloletni proboszcz parafii św. Michała Archanioła.

 

Z powodu istniejących ograniczeń związanych z epidemią, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następujący sposób:

W środę 1 kwietnia 2020 r. od godziny 10.00 do 17.30 ciało Księdza Prałata Ludwika KOŚMIDKA będzie wystawione w kościele św. Michała Archanioła. Wierni zachowując zasady bezpieczeństwa (max. pięć osób w kościele) będą mogli indywidualnie nawiedzić kościół i chwilę pomodlić się przy trumnie Zmarłego.

W środę o godz. 18.00 Biskup Marek Mendyk odprawi Mszę Świętą w intencji Zmarłego Księdza Ludwika, przy udziale tylko najbliższej rodziny. O godz. 20.30 modlitwa różańcowa będzie transmitowana drogą facebook.

W czwartek 2 kwietnia od 7.00 – 11.30 wierni również indywidualnie, na podobnych zasadach bezpieczeństwa, będą mogli pomodlić się przy trumnie Zmarłego Księdza Ludwika. O godz. 12.00 – Biskup Legnicki Zbigniew KIERNIKOWSKI odprawi Mszę św. pogrzebową przy udziale tylko najbliższej rodziny, bez udziału wiernych. Po Mszy św. odbędzie się procesja na cmentarz parafialny i ostatnia część uroczystości pogrzebowej. Wierni będą mogli po pogrzebie nawiedzić grób Zmarłego i pomodlić się indywidualnie. Można to uczynić także w następnych dniach.

Polecamy Zmarłego Księdza Ludwika KOŚMIDKA pamięci modlitewnej wszystkich parafian.

Informujemy jednocześnie, że po ustaniu epidemii, będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Księdza Ludwika przy udziale wszystkich parafian.

 

 

Ks. Jarosław Święcicki.

Plan Wizyty Duszpasterskiej

 

Data

Ulica

26.01.2020

Niedziela

Kmicica 13,15,17, 19,21,2, 4,6,8

27.01.2020

Poniedziałek

Kmicica 10,12,14, 16,18,20, 22,24,26

28.01.2020

Wtorek

Kmicica 28,30,32,34,36,38,40,42

29.01.2020

Środa

Wołodyjowskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9

30.01.2020

Czwartek

Wołodyjowskiego 10,11,12,13

 

4 stycznia 2020 r. – Różaniec dla mężczyzn.

RORATY 2019

Eucharystia i Nabożeństwa

nabozenstwo

NIEDZIELA

Kościół Św. Michała

7:00, 12:00 , 13:00

Kościół Św. Barbary

8:00, 9:30, 10:45,

12:00,18:00,

DNI POWSZEDNIE

Kościół Św. Barbary

7:00, 9:00, 18:00

szczegółowy porządek nabożeństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

nabozenstwo

Kościół Św. Barbary

Piątki: 15:00 - 18:00

Pierwsza Niedziela m-ca:
13:00 - 18:00

Możliwość indywidualnej
modlitwy w kościele
pw. Św. Barbary
od poniedziałku do soboty,
w godz. 6:30 - 18:30

Poradnia rodzinna

poradnia

przejdź do poradni

Dom Parafialny przy parafii

Św. Michała Archanioła

w Polkowicach

ul. Plac Kościelny 2

(p.I, pok. 201)

 

Zapisy u koordynatora:

poniedziałek - czwartek

w godz. 8.00 - 13.00

tel. 535-854-255

Copyright 2016 - 2023 © Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach · All Rights Reserved