Kancelaria parafialna

kancelaria

przejdź do kancelarii

Godziny otwarcia:

  • Piątek
  • godz. 10.00 - 12.00
  • godz. 15.00 - 17.00
  • Sobota
  • godz. 10.00 - 12.00

Telefon kontaktowy:

(76) 845-14-37

kom. 605 652 173

w sprawach pilnych

po wieczornej Mszy Św.

Pożegnanie Księdza Prałata Ludwika Kośmidka

Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka

Środa 1.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Środa, 1 kwietnia 2020

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Czwartek 2.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

 

POŻEGNANIE W DNIU POGRZEBU

KSIĘDZA PRAŁATA LUDWIKA KOŚMIDKA.

2.04.2020r.

Błogosławieni, którzy umierają w Panu,

niech odpoczną od swoich trudów,

bo ich czyny idą wraz z nimi”. Ap. 14,13

 

Ks. Prałat Ludwik KOŚMIDEK odszedł do Boga w sobotę

w godzinach porannych 28 marca 2020 r.

 

Urodził się 27 lipca 1933 roku w Brzyskach koło Jasła. Pochodzi z licznej rodziny robotniczo-chłopskiej. Rodzice Ludwika urodzili 11 dzieci. Obecnie żyje tylko siostra Jadwiga. Po wojnie rodzina ks. Ludwika osiedliła się w Radkowie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku w katedrze wrocławskiej. Pierwszą Mszę św. odprawił 28 czerwca 1959 roku w Radkowie, gdzie mieszkał po wojnie z rodziną. Pierwszą parafią po święceniach była Oleśnica, gdzie pracował w latach 1956-1963. Następną parafią był Milicz (1963-64), kolejna parafia św. Elżbiety we Wrocławiu (1964-65), następnie parafia św. Teresy we Wrocławiu (1965-1966). Pierwszą parafię jako proboszcz objął w Gostkowie (1966-1979), następnie był proboszczem w Lubomierzu (1979-1984) a w 1984 r. został ustanowiony proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach, gdzie pełnił funkcję proboszcza do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Ks. Ludwik pełnił przez wiele lat funkcję dziekana dekanatu Polkowice. Zawsze z wielkim sentymentem wspominał tamte lata, ludzi i okoliczności, w których przyszło mu pełnić funkcję proboszcza. Głęboko w pamięci pozostały sugestie ks. kard. Henryka Gulbinowicza, który zachęcał wtedy nowego proboszcza do nawiązywania bezpośrednich i bliskich kontaktów z mieszkańcami Polkowic. Kancelaria parafialna według ks. kardynała Henryka miała być dobrym miejscem do tworzenia takich więzi. W latach 80-tych społeczność polkowicką, stanowili ludzie, którzy przyjechali tu po zakończeniu wojny z terytorium Rumuni oraz ze wschodu kraju. Wielu mieszkańców przyjechało tu za pracą z różnych części kraju. Prawdziwym wyzwaniem duszpasterskim w tamtych czasach była troska o rodziny i formację religijną. Miasto szybko się rozwijało, a parafia była tylko jedna. Dlatego Ks. Ludwik rozpoczął starania o utworzenia nowej parafii. Tak doszło do powstania nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski 29.05.1991r. Potem powstała kolejna parafia Matki Boskiej Łaskawej. Organizacja życia duszpasterskiego, udzielanie sakramentów świętych, troska o nowe parafie o katechizację dzieci i młodzieży najpierw na parafii a potem w szkołach od 1990 r. wypełniały życie ks. Ludwika. Za zasługi dla parafii i diecezji bp Tadeusz Rybak odznaczył go godnością Honorowego Kapelana Ojca Świętego. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego, który u księży oznacza 75 rok życia, choroby i operacje, przyśpieszyły odejście na zasłużoną emeryturę w 2006 roku. Po ustaleniu z biskupem legnickim Ks. Ludwik mógł przejść na emeryturę i pozostać na parafii św. Michała Archanioła, na której pracował najdłużej. Miarą żywotności parafii i pracy duszpasterskiej, są powołania do stanu kapłańskiego lub zakonnego. Do chwili obecnej w parafii zrodziło się 19 powołań, w tym za kadencji ks. Ludwika 12 powołań. Ks. Ludwik w swoim testamencie dziękuje wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, z którymi przyszło mu współpracować na różnych parafiach oraz tym, którzy go wspierali w ostatnich latach i miesiącach. Z wielkim szacunkiem wspominał rodziny, które najbardziej angażowały się w życie parafii i darzył ich prawdziwą przyjaźnią, to: rodzina Horbasów, Golów, Kozłowskich, Lisowskich, Stańczyszyn, Rejmak, Kokoszka, Gorbal, Zając, Foryś, Budziarek, Formela, Żelasko i wielu innych parafian, którzy nie wymienieni z imienia i nazwiska na zawsze pozostali w pamięci Ks. Ludwika jako ludzie oddani Bogu i Kościołowi. Podkreślał wieloletnią bardzo dobrą współpracę z Radą Parafialną. Czas przejścia na emeryturę, to szczególne wydarzenie, dla każdego, kto aktywnie przeżywał swoją pracę. Dla Księdza Ludwika tym bardziej, bo całe życie angażował się w sprawę Królestwa Bożego. Dlatego ks. prałat serdecznie dziękuje wszystkim parafianom za życzliwość, której doznawał w ostatnich latach. Dziękuje szczególnie lekarzom, pielęgniarkom, Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych na czele z panią Mariolą Kośmider, za wieloletnią opiekę medyczną. Ks. Ludwik zawsze mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc medyczną. Przekazujemy wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu gorące podziękowanie. W swoim testamencie Ks. Ludwik wdzięczność i podziękowania kieruje do dr Grażyny Kwiatkowskiej za cierpliwość i wspaniałą wieloletnią stałą opiekę lekarską. Tym podziękowaniem w testamencie obejmuje pielęgniarki Mariannę Dąbrowską, która codziennie, spieszyła z pomocą pielęgniarską, szczególnie w ostatnim trudnym okresie choroby. Pomoc ta i troska zdecydowanie wykraczały poza obowiązki wynikające z funkcji zawodowych. Dziękuję również pielęgniarce Krystynie Palczak za serdeczną troskę o jego zdrowie, rehabilitantom i medykom.

W ostatnich zdaniach testamentu Ksiądz Ludwik napisał: „jeśli kogoś dotknąłem, obraziłem, czy nieświadomie wyrządziłem jakąś krzywdę, to w obliczu śmierci, gorąco i szczerze przepraszam oraz proszę o przebaczenie”.

Dnia 27.07.2013 roku w 80-tą rocznicę urodzin Ks. Ludwik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polkowice przyznany przez burmistrza i Radę Miejską. Dziękujemy władzom miasta, poprzedniemu burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi i Emilianowi Stańczyszynowi, Staroście Markowi Tramś. Ks. Ludwik często wspominał i dziękował za bardzo dobrą wieloletnią współpracę samorządu z parafią oraz szacunek z jakim zawsze spotykał się w lokalnym środowisku. Wymieniał tu lokalną Wyższą Uczelnię Im. Jan Wyżykowskiego, grono profesorskie na czele z Rektorem Włodzimierzem Olszewskim. Ks. Ludwik przykładał dużą wagę do wykształcenia i stałej formacji intelektualnej, co wyraziło się w systematycznych jego studiach na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które zostały uwieńczone pracą doktorską. Posługa duszpasterska, obejmowała współpracę katechetów i nauczycieli, dlatego dziękuję wszystkim dyrektorom instytucji oświatowych, katechetom i nauczycielom z którymi miał przyjemność współpracować, za edukację i troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. Zawsze interesował się życiem społecznym naszego miasta. Ks. Ludwik przez wiele lat, był wiernym kibicem miejscowego klubu piłkarskiego, uczestniczył w różnych ważnych wydarzeniach sportowych. Na ręce Piotra Wójcika składam serdeczne podziękowania za przyjaźń i wiele pięknych wzruszeń sportowych.

Na ręce burmistrza Łukasza Puźnieckiego dziękuję władzom samorządowym, Rektorowi Uczelni Jana Wyżykowskiego dr. Tadeuszowi Kierzykowi, różnym instytucjom za przekazane kondolencje, modlitwę i gotowość pomocy.

Słowa współczucia i kondolencje przesłał ks. Kazimierz Nawrotek, (były proboszcz w Polkowicach) jako senior rocznika w imieniu kapłanów święconych razem z Księdzem Ludwikiem. Obecnie pozostało ich jeszcze 13 kolegów kursowych. Napisał: ”Bolesne jest rozstanie, lecz taka jest wola Twoja Panie. Na ziemi żyłeś z Bogiem, a Bóg z Tobą, więc niech i po śmierci, Jego niebo będzie dla Ciebie nagrodą”. Dziękujemy za kondolencje przesłane przez ks. Jana Kustasza proboszcza z Radkowa rodzinnej miejscowości Zmarłego.

Ks. Prałat Ludwik po przejściu na emeryturę wymagał na początku doraźnej a potem stałej opieki. Dlatego dziękuję Piotrowi Wróblewskiemu i jego żonie Ewie za ostatni okres opieki i pielęgnacji przy księdzu Ludwiku. W poprzednim okresie, przez kilkanaście ostatnich lat opiekowali się księdzem Ludwikiem; Józef Kucharski, Zygmunt Jaworski, Zdzisław Budziarek, Kazimiera Wróbel, Janusz Rzepka oraz gospodyniom pracującym na plebani Zdzisławie Domańskiej, Marzenie Sądowskiej i Reginie Święcickiej. Bóg zapłać za cierpliwą posługę.

 

Dziękuję w imieniu Księdza Ludwika wszystkim kapłanom na czele z Ks. Dziekanem Markiem Pluskotą i Marianem Kopko, parafianom, rodzinie, znajomym, którzy chcieli wziąć udział w uroczystości pogrzebowej, a nie mogli z powodu epidemii. Rygorystyczne ograniczenia zgromadzeń, spowodowane troską o zdrowie i życie obywateli, powodują, że uroczystości pogrzebowe przebiegają w gronie najbliższej rodziny i kapłanów. Dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji Księdza Ludwika Kośmidka. Po ustaniu epidemii będzie odprawiona uroczysta Msza św. w jego intencji.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen”.

Ks. Jarosław Święcicki

Eucharystia i Nabożeństwa

nabozenstwo

NIEDZIELA

Kościół Św. Michała

7:00, 12:00 , 13:00

Kościół Św. Barbary

8:00, 9:30, 10:45,

12:00,18:00,

DNI POWSZEDNIE

Kościół Św. Barbary

7:00, 9:00, 18:00

szczegółowy porządek nabożeństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

nabozenstwo

Kościół Św. Barbary

Piątki: 15:00 - 18:00

Pierwsza Niedziela m-ca:
13:00 - 18:00

Możliwość indywidualnej
modlitwy w kościele
pw. Św. Barbary
od poniedziałku do soboty,
w godz. 6:30 - 18:30

Poradnia rodzinna

poradnia

przejdź do poradni

Dom Parafialny przy parafii

Św. Michała Archanioła

w Polkowicach

ul. Plac Kościelny 2

(p.I, pok. 201)

 

Zapisy u koordynatora:

poniedziałek - czwartek

w godz. 8.00 - 13.00

tel. 535-854-255

Copyright 2016 - 2023 © Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach · All Rights Reserved