Poradnia rodzinna

poradnia

przejdź do poradni

Dom Parafialny przy parafii

Św. Michała Archanioła

w Polkowicach

ul. Plac Kościelny 2

(p. II, sala nr 2)

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8.30 - 12.30

tel. 535-854-255

Wspomóż nas

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ - numer KRS: 0000221535 z dopiskiem "Parafia Św. Michała Archanioła w Polkowicach".

Odwiedź nas

Facebook_logo twitterk_logo flickr_logo

yt_logo

Wydarzenia

IX Forum Charyzmatyczne 28-29 września 2019 r.

 

ZAPRASZAMY NA FORUM CHARYZMATYCZNE DO POLKOWIC.

 

Serdecznie zapraszamy na Diecezjalne Forum Charyzmatyczne, które odbędzie się w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach w sobotę i niedzielę 28-29.09.2019r. Gościem i mówcą będzie Anton JUDA świecki misjonarz z Kuala Lumpur z Malezji. Zaplanowane są również modlitwy wstawiennicze oraz konferencje w kościele św. Barbary. Rozpoczniemy modlitwą różańcową w sobotę od godz. 9.00. Szczegółowy plan w ogłoszeniach. W niedzielę konferencje będą głoszone w kościele św. Michała. W związku tym wydarzeniem porządek Mszy św. w sobotę zostanie przeniesiony do kościoła św. Michała.

 

UROCZYSTA INAUGURACJA 22 września 2019 r.

 

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce.

 
1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.
Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.
Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.
Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).
Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.
 
2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.
Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.
 
3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.
Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).
 
W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.
Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).
 
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku
 

XIV Piesza Pielgrzymka z Polkowic do Grodowca

Rekolekcje: „Miłość zwycięża wszystko”.

Stowarzyszenie PRO FAMILIA zaprasza na Rekolekcje Małżeńskie,

które odbędą się w Zaborówcu w terminie 17-19 maja 2019 r.

 

Temat rekolekcji: „Miłość zwycięża wszystko”.

 

Prowadzący: Ks. Radosław Rafał

– kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Koszt udziału małżeństwa wynosi 350 zł.

(koszt obejmuje 2 noclegi i całodzienne wyżywienie)

 

Możliwy jest udział rodzin. Koszt pobytu dziecka w wieku od 5 do 15 lat wynosi 130 zł.
(2 noclegi + całodzienne wyżywienie)
Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku 5-12 lat.
Dzieci do 4 lat nie płacą za pobyt i pozostają pod opieką rodziców.

 

Zapisy do 10 maja 2019 r. na e-mail: [email protected]
lub pod numerem telefonu 798 272 171.

 

 
PLAN:

Piątek 17 maja

19:00 Kolacja

20:00 Msza św. i Nabożeństwo Majowe

22:00 – 8:00 Adoracja nocna małżonków

 

Sobota 18 maja

8:00 Jutrznia

9:00 Śniadanie

10:00 Konferencja

10:45 Przerwa

11:00 Konferencja

12:15 Msza św.

13:30 Obiad

Po obiedzie czas wolny

17:00 Konferencja

18:00 Kolacja

19:00 Modlitwa wieczorna przed Najświętszym Sakramentem

 

Niedziela 19 maja

8:00 Jutrznia

9:00 Śniadanie

10:00 Konferencja

11:15 Msza św.

12:30 Obiad

13:30 Nabożeństwo Majowe

14:00 Świadectwa

 

Pielgrzymka Parafii św. Michała Archanioła, LITWA – 5-9.08.2019r.

 

Pielgrzymka Parafii św. Michała Archanioła

LITWA – 5-9.08.2019r.

Pielgrzymce przewodniczy
ks. Roman Mazur i ks. Jarosław Święcicki

 
DZIEŃ 1
Całodniowy przejazd przez Polskę. Wieczorem przyjazd do Wilna.
 
DZIEŃ 2
Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Zwiedzanie starówki wileńskiej, a mianowicie: cerkiew Świętego Ducha z relikwiami męczenników wileńskich, klasztor Bazylianów wraz cerkwią Świętej Trójcy oraz Celą Konrada, ratusz, zaułek gotycki z kościołem św. Anny i Bernardynów, dom, w którym mieszkał A. Mickiewicz, katedra wileńska z kaplicą i relikwiami św. Kazimierza. Zwiedzanie Domku na Antokolu, w którym mieszkała św. Faustyna Kowalska, gdzie Pan Jezus w 1935r. podyktował jej Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz byłego mieszkania malarza Kazimirowskiego, gdzie został namalowany obraz “Jezu ufam Tobie“. Zwiedzanie najstarszego i najpiękniejszego cmentarza polskiego na Rossie – z grobowcem matki Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego serca, a także nagrobkami szeregu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla Ojczyzny.
 
DZIEŃ 3
Msza święta w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego przy oryginalnym obrazie namalowanym przez E. Kazimirowskiego według wskazówek św. Faustyny Kowalskiej. Dalsze zwiedzanie Wilna: Góra Trzech Krzyży, skąd rozpościera się piękny widok na miasto, pałac prezydencki, Uniwersytet Wileński, alumnat, kościół Ducha Świętego. Zwiedzanie Ponar – miejsca stracenia ok. 100 tys. obywateli II Rzeczpospolitej w latach II Wojny Światowej, w tym ok. 20 tys. Polaków. Wyjazd do Trok – zwiedzanie zamku Księcia Witolda, Sanktuarium Matki Bożej Trockiej. Degustacja dań regionalnych kuchni karaimskiej – kibinów. Rejs statkiem po jeziorze Galve z 20 wysepkami, podczas którego rozpościerają się przepiękne widoki przyrody, jak i pałacu Tyszkiewiczów. Powrót do Wilna.
 
DZIEŃ 4
Przejazd i zwiedzanie Szydłowa – litewskiej „Częstochowy“, gdzie w XVII w. odnotowano objawienie Matki Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. Mieści się tu największe litewskie Sanktuarium Maryjne, które podczas swej pielgrzymki do Krajów Bałtyckich odwiedził również św. Jan Paweł II. Dalsza droga do Szawli na Górę Krzyży zwaną także Świętą Górą, niezwykłego sanktuarium, w którym naród litewski złożył kilkadziesiąt tysięcy krzyży wotywnych, miejsce pielgrzymek i uroczystości religijnych oraz jedna z największych atrakcji turystycznych na Litwie, gdzie Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki celebrował Mszę świętą. Msza święta w Szydłowcu lub na Górze Krzyży.
 
DZIEŃ 5
Podróż do Polski. Po drodze – jeśli czas na to pozwoli – nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Augustowie. Msza święta. Planowany przyjazd późnym wieczorem.
 
ŚWIADCZENIA: Przejazd autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach *** w pokojach dwuosobowych z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), rejs statkiem po jeziorze Galve, degustacja kibinów, opieka miejscowego przewodnika, ubezpieczenie, Msze Święte.

Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji
(kolejność zwiedzania może ulec zmianie)

* Możliwość nawiedzenia miejsc świętych w pierwszym i ostatnim dniu będzie uzależniona od możliwości czasowych
 

Koszt pielgrzymki autokarowej z Polkowic do Litwy wynosi:
340 PLN + 170 EUR + 50 EUR (na miejscu).

Cena ta zawiera wszelkie świadczenia ujęte w programie.
 
Do programu można dołączyć uroczystą kolację z regionalnymi potrawami, muzyką, wileńskim grajkiem i możliwością potańczenia. Koszt to 15 EUR za osobę.
 

Zgłoszenia i zapisy w zakrystii św. Barbary do 30 maja 2019r.
Tel. 605 652 173 – ks. Jarosław Święcicki

 

KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE
ul. Górskiego 1/95, 00-033 Warszawa
tel. 22 827-96-21 , 22 827-67-39
www.twojepielgrzymki.pl

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 18-20.04.2019r.

 

WIELKI CZWARTEK

18.04.2019

18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

19.30

Rozpoczęcie Adoracji

22.00

Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

22.15

Zakończenie Adoracji

WIELKI PIĄTEK

19.04.2019

8.00

Jutrznia z Godziną Czytań

8.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

21.00

Gorzkie Żale

23.30

Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIELKA SOBOTA

20.04.2019

8.00

Jutrznia z Godziną Czytań

9.30 – 14.00

Święcenie Pokarmów – co pół godziny

12.00

Święcenie Pokarmów – Polkowice Dolne

21.00

WIGILIA PASCHALNA

zakończona Procesją Rezurekcyjną przez Rynek

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwa oddziały klas 1 liceum ogólnokształcącego:
– jeden dla kandydatów po 3 klasie gimnazjum (trzyletnie liceum według starej podstawy programowej);
– jeden dla kandydatów po 8 klasie szkoły podstawowej (czteroletnie liceum według nowej podstawy programowej).
Oddziały będą liczyć nie więcej niż 24 uczniów.
 
Istnieje możliwość utworzenia klas o profilach:
– profil matematyczno-przyrodniczy z 2 rozszerzonymi przedmiotami do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia
– profil humanistyczno – prawny z 2 rozszerzonymi przedmiotami do wyboru: język polski, historia, WOS
Pierwszym obowiązkowym językiem obcym będzie język angielski jako kontynuacja nauki w SP bądź gimnazjum. Wszyscy uczniowie będą mieć zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego. Drugim językiem obcym będzie język niemiecki.
 
Więcej szczegółów na stronie Liceum.
 

 

Marsz dla Życia i Rodziny w Polkowicach

Zapraszamy w niedzielę 24 marca 2019 r. po raz pierwszy w Polkowicach na „Marsz dla Życia i Rodziny”. Marsz rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.45 w kościele św. Barbary. O godz. 12.00 Marsz wyruszy z Rynku i przejdzie ulicami Polkowic do Centralnego Parku Zabaw. Hasło Marszu brzmi „Wybierz życie, Wybierz miłość”. Zaproszenie kierujemy do rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży, wszystkich organizacji i stowarzyszeń gminy i powiatu, dla których rodzina i życie jest największą wartością. Niech udział w tym marszu będzie wyrazem zdecydowanego poparcia dla ochrony życia i rodziny.
 

Plan wizyt duszpasterskich 2018r/2019r

Wizyta duszpasterska „Kolęda”

 

 

Data Ulica

20.01.2019

Niedziela

Moniuszki 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23

21.01.2019

Poniedziałek

Moniuszki 28,29,30,31, Paderewskiego 1,2,3, 4,5,6,7,8,9

22.01.2019

Wtorek

Paderewskiego 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, Chopina 1,3,5

23.01.2019

Środa

 Paderewskiego 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, Chopina 1,3,5

24.01.2019

Czwartek

Chopina 18,22,24,26,28,30,32,34,36,38, Miedziana 1, 2 (nr m. 1-11)

25.01.2019

Piątek

Miedziana 2 (nr m. 12-22), 3, 4, 5 6

26.01.2019

Sobota

Miedziana 7, 8, 9 domy jednorodzinne 11,12,15,16A/1, 17, 17B, 18A, 19, Browarna, Słowiańska

27.01.2019

Niedziela

Rynek, Kiliańskiego

28.01.2019

Poniedziałek

 Gdańska, Głogowska, Głogowska stare budownictwo

29.01.2019

Wtorek

 Chełmońskiego, Kossaka, Leśna, Pl. Piastów, Pl. Wolności, Targowa, Górna

30.01.2019

Środa

 Ogrodowa, Mała

Rekolekcje Adwentowe 2018r.

Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w przyszłą niedzielę 16 grudnia 2018 r. Poprowadzi je O. Jose Maniparambil z Indii. Prosimy, aby zarezerwować sobie czas na rekolekcje. Będą też dodatkowe spotkania w poniedziałek o godz. 19.30 dla rodziców dzieci komunijnych oraz rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży we wtorek 18 grudnia o godz. 19.30. Spowiedź św. jest zaplanowana we wtorek 18 grudnia. Prosimy, aby zarezerwować sobie czas na rekolekcje. Będą też dodatkowe spotkania w poniedziałek o godz. 19.30 dla rodziców dzieci komunijnych oraz rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży we wtorek 18 grudnia o godz. 19.30. Spowiedź św. jest zaplanowana we wtorek 18 grudnia.


Adwent 2018r. w naszej parafii


Rozpoczynamy adwent, zapraszamy na Roraty dla dorosłych, które będą odprawiane w dni powszednie o godz. 7:00 (rano), natomiast roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. Dorośli przynoszą świece, dzieci lampiony.

W tych dniach nie będzie Mszy świętej o godz. 18:00. W soboty i w niedziele nie będzie rorat, a Msze wieczorne będą o godz. 18:00.

Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w trzecią niedzielę adwentu 16 grudnia 2018 r. Poprowadzi je O. Jose Maniparambil z Indii.

Konkurs wiersza i pieśni patriotycznej

Witajcie,
Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Polkowice na konkurs wiersza i pieśni patriotyczno-religijnej,który odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w budynku Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach, pl. Kościelny 2.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna dziecka.

Zapisy do 31 października 2018 r. w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu (76) 742-27-32 lub pod adresem e-mail: [email protected]

 

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia

Informacje dla rodziców i dzieci Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej

W poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019. To już czwarty rok działalności Katolickiej Szkoły. Cieszymy się z obecności nowych uczniów, którzy przyszli w tym roku szkolnym do naszej szkoły. Utworzyliśmy nowe dwie kl. I, oraz kl. II, IV, V, VI, VII. Uczniowie kl. VIII kontynuują naukę oraz dwie kl. gimnazjalne. Mamy wielką nadzieję, że wszyscy uczniowie w naszej szkole będą czuli się jak u siebie w domu, bo szkoła jest naszym drugim domem. Odczuwamy satysfakcję również z wysokiego poziomu nauczania i dobrej pracy nauczycieli. Pod koniec roku szkolnego przed wakacjami otrzymaliśmy wyniki egzaminów końcowych klas trzecich gimnazjum. Są one wyższe niż średnia ocen szkół w Polkowicach oraz w województwie dolnośląskim i średnia ogólnopolska. Przyjmujemy je z radością i wdzięcznością za dobrą współpracę uczniów z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły.

Dziękujemy również rodzicom, że zaufali naszej nowej katolickiej szkole, która wymaga jeszcze wielu inwestycji. Liczymy na to, że z każdym rokiem będzie coraz więcej uczniów a warunki nauczania będą również coraz lepsze. W czerwcu 2017 r. biskup Marek MENDYK wmurował kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. Dzisiaj po 14 miesiącach, jesteśmy na ostatnim etapie budowy. Trwają jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz budynku i na zewnątrz. Mimo wielkiego wysiłku całej naszej społeczności, nie udało się zakończyć wszystkich prac. Z tego powodu musieliśmy dokonać czasowej reorganizacji zajęć szkolnych dla naszych uczniów. Ponieważ ta sytuacja i pewne czasowe zmiany organizacji zajęć, których nie planowaliśmy mogą spowodować konkretne utrudnienia dla rodziców i samych uczniów, dlatego proszę o wyrozumiałość samych rodziców i cierpliwość szczególnie nowych uczniów.

Nowy rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek Mszą św. o godz. 9.00 w kościele św. Barbary. Zapraszamy wszystkich uczniów w strojach szkolnych. Zaproszenie kierujemy również do rodziców. Po zakończonej Mszy św. dzieci kl. I i II przejdą z nauczycielami do szkoły przy plebani. Natomiast dzieci kl. IV do VIII oraz klasy gimnazjalne przejdą również pod opieką nauczycieli do Wyższej Szkoły im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6. Tam odbędą się pierwsze zajęcia organizacyjne oraz spotkanie z nauczycielami. Przez najbliższy miesiąc uczniowie tych klas będą mieli wszystkie zajęcia w Wyższej Szkole przy ul. Skalników. Wszystkie szczegółowe informacje uczniowie otrzymają na zajęciach a rodzice drogą dziennika elektronicznego.

Po zakończeniu prac budowlanych na początku października wszyscy uczniowie przejdą do nowego obiektu Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Sebastiana. Prosimy rodziców i dzieci o cierpliwość i wyrozumiałość z powodu przedłużonych prac wykończeniowych w naszej szkole. Prosimy także o modlitwę w tej intencji.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem chrześcijańskim

Proboszcz Ks. Jarosław Święcicki

Porządek Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2018/2019

3 września 2018

9:00 Msza św. w kościele św. Barbary dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej
10:00 Kl. I-II – przejście z nauczycielami do szkoły na placu Kościelnym 2
10:00 kl. IV, V, VI, VII, VIII, kl. Gimnazjum

Przejście z nauczycielami do Wyższej Szkoły przy ul. Skalników. Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia.

18:00 Msza św. – rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla dzieci i młodzieży innych szkół.

Rozpoczyna się rekrutacja do pierwszej klasy
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach


Dyrektor Katolickiej Szkoły ogłasza nabór młodzieży do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach. Od nowego roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie działalność Katolickie Liceum. Oferujemy wysoki poziom kształcenia, dobrą kadrę pedagogiczną, wychowanie na wartościach chrześcijańskich oraz możliwość rozszerzonego zakresu humanistycznego, matematyczno-fizycznego i biologiczno-chemicznego. Składanie wniosków i dostarczanie świadectw do 26 czerwca w sekretariacie szkoły. Szczegóły na plakacie. Istnieje również możliwość zapisu do Katolickiej Szkoły Podstawowej. W nowym roku szkolnym zostaną utworzone klasy I, II, IV, V, VI, VII i VIII, zapraszamy chętnych uczniów, więcej szczegółów w sekretariacie lub na plakacie.

 

Nasi uczniowie klas III Katolickiego Gimnazjum z egzaminu końcowego osiągnęli bardzo dobre wyniki, oceny są wyższe niż średnia ocena w województwie dolnośląskim i najwyższa w Polkowicach. Dziękujemy nauczycielom za ich trud i pracę, która po trzech latach przyniosła bardzo dobre oceny.

Pierwsza Komunia Świeta


Porządek Mszy św.


Niedziela 13 maja 2018 r.

7.00

Msza św. parafialna

8.00

Msza św. parafialna

9.00

Pierwsza Komunia św. – grupa I

11.00

Pierwsza Komunia św. – grupa II

13.00

Msza św. parafialna

14.00

Msza św. parafialna

17.30

Nabożeństwo Majowe

18.00

Msza św. parafialna

Koronka do Miłosierdzia Bożego na Rynku Polkowic

Codziennie o 15:00


Rekolekcje wielkopostne 2018

Plan rekolekcji wielkopostnych

Prowadzi: ks.Leszek Woroniecki

Poniedziałek 19-03-2018r.

 7:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 9:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 18:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 19:15  Nauka dla kobiet

 

Wtorek 20-03-2018r.

Spowiedź św. 8:00-11:00 i 15:00-19:00

 7:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 9:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 18:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 19:15 Nauka dla mężczyzn

Środa 21-03-2018r.

Zakończenie rekolekcji

 7:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 9:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 18:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
 19:15  Spotkanie dla rodziców
( dzieci komunijnych i bierzmowanych )

Rekolekcje w Zaborówcu

Przejdź na stronę www.profamilia.polkowice.pl

Dziękujemy ks. Dominikowi Jezierskiemu za 6 lat posługi kapłańskiej w Polkowicach

ksdominik slajd

Informujemy parafian, że w przyszłą niedzielę 25 czerwca 2017r. kończy pracę duszpasterską ks. Dominik JEZIERSKI. Biskup Zbigniew KIERNIKOWSKI z dniem 26 czerwca odwołuje ks. Dominika ze stanowiska wikariusza i zezwala na wyjazd do pracy duszpasterskiej w Diecezji Buffalo w USA. Zapraszamy parafian w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 do kościoła św. Barbary, na której podziękujemy Księdzu Dominikowi za jego pracę w naszej parafii.

Fundacja św. Michała

Eucharystia i Nabożeństwa

nabozenstwo

NIEDZIELA

Kościół Św. Michała

7:00, 12:00 , 13:00

Kościół Św. Barbary

8:00, 9:30, 10:45,

12:00, 18:00

DNI POWSZEDNIE

Kościół Św. Barbary

7:00, 9:00, 18:00

szczegółowy porządek nabożeństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

nabozenstwo

Kościół Św. Barbary

Piątki: 15:00 - 18:00

Pierwsza Niedziela m-ca:
13:00 - 18:00

Możliwość indywidualnej
modlitwy w kościele
pw. Św. Barbary
od poniedziałku do soboty,
w godz. 6:30 - 18:30

Kancelaria parafialna

kancelaria

przejdź do kancelarii

Godziny otwarcia:

  • Piątek
  • godz. 10.00 - 12.00
  • godz. 15.00 - 17.00
  • Sobota
  • godz. 10.00 - 12.00

Telefon kontaktowy:

76 845 14 37

w sprawach pilnych

po wieczornej Mszy Św.

Liturgia dnia

liturgia

przejdź do Liturgii

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą"

(Mk 13, 31)

Copyright 2016 - 2019 © Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach · All Rights Reserved · Designed by: Gdańsk IT Freelancer