Poradnia rodzinna

poradnia

przejdź do poradni

Dom Parafialny przy parafii

Św. Michała Archanioła

w Polkowicach

ul. Plac Kościelny 2

(p. II, sala nr 2)

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8.30 - 12.30

tel. 535-854-255

Wspomóż nas

Wesprzyj swoją parafię! Przelej złotówkę na nr konta: 78 1020 3017 0000 2802 0414 9605

Odwiedź nas

Facebook_logo twitterk_logo flickr_logo

yt_logo

Wydarzenia

Pożegnanie Księdza Prałata Ludwika Kośmidka

Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka

Środa 1.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Środa, 1 kwietnia 2020

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Czwartek 2.04.2020

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

Opublikowany przez Parafia św. Michała Archanioła w Polkowicach Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

 

POŻEGNANIE W DNIU POGRZEBU

KSIĘDZA PRAŁATA LUDWIKA KOŚMIDKA.

2.04.2020r.

Błogosławieni, którzy umierają w Panu,

niech odpoczną od swoich trudów,

bo ich czyny idą wraz z nimi”. Ap. 14,13

 

Ks. Prałat Ludwik KOŚMIDEK odszedł do Boga w sobotę

w godzinach porannych 28 marca 2020 r.

 

Urodził się 27 lipca 1933 roku w Brzyskach koło Jasła. Pochodzi z licznej rodziny robotniczo-chłopskiej. Rodzice Ludwika urodzili 11 dzieci. Obecnie żyje tylko siostra Jadwiga. Po wojnie rodzina ks. Ludwika osiedliła się w Radkowie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu rozpoczął 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 roku w katedrze wrocławskiej. Pierwszą Mszę św. odprawił 28 czerwca 1959 roku w Radkowie, gdzie mieszkał po wojnie z rodziną. Pierwszą parafią po święceniach była Oleśnica, gdzie pracował w latach 1956-1963. Następną parafią był Milicz (1963-64), kolejna parafia św. Elżbiety we Wrocławiu (1964-65), następnie parafia św. Teresy we Wrocławiu (1965-1966). Pierwszą parafię jako proboszcz objął w Gostkowie (1966-1979), następnie był proboszczem w Lubomierzu (1979-1984) a w 1984 r. został ustanowiony proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach, gdzie pełnił funkcję proboszcza do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Ks. Ludwik pełnił przez wiele lat funkcję dziekana dekanatu Polkowice. Zawsze z wielkim sentymentem wspominał tamte lata, ludzi i okoliczności, w których przyszło mu pełnić funkcję proboszcza. Głęboko w pamięci pozostały sugestie ks. kard. Henryka Gulbinowicza, który zachęcał wtedy nowego proboszcza do nawiązywania bezpośrednich i bliskich kontaktów z mieszkańcami Polkowic. Kancelaria parafialna według ks. kardynała Henryka miała być dobrym miejscem do tworzenia takich więzi. W latach 80-tych społeczność polkowicką, stanowili ludzie, którzy przyjechali tu po zakończeniu wojny z terytorium Rumuni oraz ze wschodu kraju. Wielu mieszkańców przyjechało tu za pracą z różnych części kraju. Prawdziwym wyzwaniem duszpasterskim w tamtych czasach była troska o rodziny i formację religijną. Miasto szybko się rozwijało, a parafia była tylko jedna. Dlatego Ks. Ludwik rozpoczął starania o utworzenia nowej parafii. Tak doszło do powstania nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski 29.05.1991r. Potem powstała kolejna parafia Matki Boskiej Łaskawej. Organizacja życia duszpasterskiego, udzielanie sakramentów świętych, troska o nowe parafie o katechizację dzieci i młodzieży najpierw na parafii a potem w szkołach od 1990 r. wypełniały życie ks. Ludwika. Za zasługi dla parafii i diecezji bp Tadeusz Rybak odznaczył go godnością Honorowego Kapelana Ojca Świętego. W miarę zbliżania się do wieku emerytalnego, który u księży oznacza 75 rok życia, choroby i operacje, przyśpieszyły odejście na zasłużoną emeryturę w 2006 roku. Po ustaleniu z biskupem legnickim Ks. Ludwik mógł przejść na emeryturę i pozostać na parafii św. Michała Archanioła, na której pracował najdłużej. Miarą żywotności parafii i pracy duszpasterskiej, są powołania do stanu kapłańskiego lub zakonnego. Do chwili obecnej w parafii zrodziło się 19 powołań, w tym za kadencji ks. Ludwika 12 powołań. Ks. Ludwik w swoim testamencie dziękuje wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, z którymi przyszło mu współpracować na różnych parafiach oraz tym, którzy go wspierali w ostatnich latach i miesiącach. Z wielkim szacunkiem wspominał rodziny, które najbardziej angażowały się w życie parafii i darzył ich prawdziwą przyjaźnią, to: rodzina Horbasów, Golów, Kozłowskich, Lisowskich, Stańczyszyn, Rejmak, Kokoszka, Gorbal, Zając, Foryś, Budziarek, Formela, Żelasko i wielu innych parafian, którzy nie wymienieni z imienia i nazwiska na zawsze pozostali w pamięci Ks. Ludwika jako ludzie oddani Bogu i Kościołowi. Podkreślał wieloletnią bardzo dobrą współpracę z Radą Parafialną. Czas przejścia na emeryturę, to szczególne wydarzenie, dla każdego, kto aktywnie przeżywał swoją pracę. Dla Księdza Ludwika tym bardziej, bo całe życie angażował się w sprawę Królestwa Bożego. Dlatego ks. prałat serdecznie dziękuje wszystkim parafianom za życzliwość, której doznawał w ostatnich latach. Dziękuje szczególnie lekarzom, pielęgniarkom, Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych na czele z panią Mariolą Kośmider, za wieloletnią opiekę medyczną. Ks. Ludwik zawsze mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc medyczną. Przekazujemy wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu gorące podziękowanie. W swoim testamencie Ks. Ludwik wdzięczność i podziękowania kieruje do dr Grażyny Kwiatkowskiej za cierpliwość i wspaniałą wieloletnią stałą opiekę lekarską. Tym podziękowaniem w testamencie obejmuje pielęgniarki Mariannę Dąbrowską, która codziennie, spieszyła z pomocą pielęgniarską, szczególnie w ostatnim trudnym okresie choroby. Pomoc ta i troska zdecydowanie wykraczały poza obowiązki wynikające z funkcji zawodowych. Dziękuję również pielęgniarce Krystynie Palczak za serdeczną troskę o jego zdrowie, rehabilitantom i medykom.

W ostatnich zdaniach testamentu Ksiądz Ludwik napisał: „jeśli kogoś dotknąłem, obraziłem, czy nieświadomie wyrządziłem jakąś krzywdę, to w obliczu śmierci, gorąco i szczerze przepraszam oraz proszę o przebaczenie”.

Dnia 27.07.2013 roku w 80-tą rocznicę urodzin Ks. Ludwik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polkowice przyznany przez burmistrza i Radę Miejską. Dziękujemy władzom miasta, poprzedniemu burmistrzowi Wiesławowi Wabikowi i Emilianowi Stańczyszynowi, Staroście Markowi Tramś. Ks. Ludwik często wspominał i dziękował za bardzo dobrą wieloletnią współpracę samorządu z parafią oraz szacunek z jakim zawsze spotykał się w lokalnym środowisku. Wymieniał tu lokalną Wyższą Uczelnię Im. Jan Wyżykowskiego, grono profesorskie na czele z Rektorem Włodzimierzem Olszewskim. Ks. Ludwik przykładał dużą wagę do wykształcenia i stałej formacji intelektualnej, co wyraziło się w systematycznych jego studiach na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które zostały uwieńczone pracą doktorską. Posługa duszpasterska, obejmowała współpracę katechetów i nauczycieli, dlatego dziękuję wszystkim dyrektorom instytucji oświatowych, katechetom i nauczycielom z którymi miał przyjemność współpracować, za edukację i troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. Zawsze interesował się życiem społecznym naszego miasta. Ks. Ludwik przez wiele lat, był wiernym kibicem miejscowego klubu piłkarskiego, uczestniczył w różnych ważnych wydarzeniach sportowych. Na ręce Piotra Wójcika składam serdeczne podziękowania za przyjaźń i wiele pięknych wzruszeń sportowych.

Na ręce burmistrza Łukasza Puźnieckiego dziękuję władzom samorządowym, Rektorowi Uczelni Jana Wyżykowskiego dr. Tadeuszowi Kierzykowi, różnym instytucjom za przekazane kondolencje, modlitwę i gotowość pomocy.

Słowa współczucia i kondolencje przesłał ks. Kazimierz Nawrotek, (były proboszcz w Polkowicach) jako senior rocznika w imieniu kapłanów święconych razem z Księdzem Ludwikiem. Obecnie pozostało ich jeszcze 13 kolegów kursowych. Napisał: ”Bolesne jest rozstanie, lecz taka jest wola Twoja Panie. Na ziemi żyłeś z Bogiem, a Bóg z Tobą, więc niech i po śmierci, Jego niebo będzie dla Ciebie nagrodą”. Dziękujemy za kondolencje przesłane przez ks. Jana Kustasza proboszcza z Radkowa rodzinnej miejscowości Zmarłego.

Ks. Prałat Ludwik po przejściu na emeryturę wymagał na początku doraźnej a potem stałej opieki. Dlatego dziękuję Piotrowi Wróblewskiemu i jego żonie Ewie za ostatni okres opieki i pielęgnacji przy księdzu Ludwiku. W poprzednim okresie, przez kilkanaście ostatnich lat opiekowali się księdzem Ludwikiem; Józef Kucharski, Zygmunt Jaworski, Zdzisław Budziarek, Kazimiera Wróbel, Janusz Rzepka oraz gospodyniom pracującym na plebani Zdzisławie Domańskiej, Marzenie Sądowskiej i Reginie Święcickiej. Bóg zapłać za cierpliwą posługę.

 

Dziękuję w imieniu Księdza Ludwika wszystkim kapłanom na czele z Ks. Dziekanem Markiem Pluskotą i Marianem Kopko, parafianom, rodzinie, znajomym, którzy chcieli wziąć udział w uroczystości pogrzebowej, a nie mogli z powodu epidemii. Rygorystyczne ograniczenia zgromadzeń, spowodowane troską o zdrowie i życie obywateli, powodują, że uroczystości pogrzebowe przebiegają w gronie najbliższej rodziny i kapłanów. Dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji Księdza Ludwika Kośmidka. Po ustaniu epidemii będzie odprawiona uroczysta Msza św. w jego intencji.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen”.

Ks. Jarosław Święcicki

28 marca 2020 r. odszedł do Pana Ksiądz Prałat dr Ludwik KOŚMIDEK

 

Powiadamiamy parafian, że dnia 28 marca 2020 r. odszedł do Boga Ksiądz Prałat Ludwik KOŚMIDEK wieloletni proboszcz parafii św. Michała Archanioła.

 

Z powodu istniejących ograniczeń związanych z epidemią, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następujący sposób:

W środę 1 kwietnia 2020 r. od godziny 10.00 do 17.30 ciało Księdza Prałata Ludwika KOŚMIDKA będzie wystawione w kościele św. Michała Archanioła. Wierni zachowując zasady bezpieczeństwa (max. pięć osób w kościele) będą mogli indywidualnie nawiedzić kościół i chwilę pomodlić się przy trumnie Zmarłego.

W środę o godz. 18.00 Biskup Marek Mendyk odprawi Mszę Świętą w intencji Zmarłego Księdza Ludwika, przy udziale tylko najbliższej rodziny. O godz. 20.30 modlitwa różańcowa będzie transmitowana drogą facebook.

W czwartek 2 kwietnia od 7.00 – 11.30 wierni również indywidualnie, na podobnych zasadach bezpieczeństwa, będą mogli pomodlić się przy trumnie Zmarłego Księdza Ludwika. O godz. 12.00 – Biskup Legnicki Zbigniew KIERNIKOWSKI odprawi Mszę św. pogrzebową przy udziale tylko najbliższej rodziny, bez udziału wiernych. Po Mszy św. odbędzie się procesja na cmentarz parafialny i ostatnia część uroczystości pogrzebowej. Wierni będą mogli po pogrzebie nawiedzić grób Zmarłego i pomodlić się indywidualnie. Można to uczynić także w następnych dniach.

Polecamy Zmarłego Księdza Ludwika KOŚMIDKA pamięci modlitewnej wszystkich parafian.

Informujemy jednocześnie, że po ustaniu epidemii, będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Księdza Ludwika przy udziale wszystkich parafian.

 

 

Ks. Jarosław Święcicki.

Plan Wizyty Duszpasterskiej

 

Data

Ulica

26.01.2020

Niedziela

Kmicica 13,15,17, 19,21,2, 4,6,8

27.01.2020

Poniedziałek

Kmicica 10,12,14, 16,18,20, 22,24,26

28.01.2020

Wtorek

Kmicica 28,30,32,34,36,38,40,42

29.01.2020

Środa

Wołodyjowskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9

30.01.2020

Czwartek

Wołodyjowskiego 10,11,12,13

 

4 stycznia 2020 r. – Różaniec dla mężczyzn.

RORATY 2019

Modlitwa różańcowa za dzieci.

W MOCY DUCHA – Dobromir MAK Makowski

Różaniec dla mężczyzn 7 grudnia 2019r.

TURNIEJ MINISTRANCKI 11 listopada 2019 r.

GRUZJA – ARMENIA, Pielgrzymka 1-13.09.2020r.

GRUZJA – ARMENIA
 
Termin:
01 – 13.09.2020r.
 
 
UMOWA-ZGŁOSZENIE
 
 
I DZIEŃ – WARSZAWA – TBILISI
Przelot na trasie Warszawa – Tbilisi (wylot w późnych godzinach wieczornych).
 
II DZIEŃ – TBILISI
Lądowanie w Tbilisi. Zakwaterowanie. Śniadanie. Tbilisi – kościół Matheki – w miejscu dawnego kompleksu pałacowego, z relikwiami gruzińskiej męczennicy Szuszanik, katedra Sioni – centrum życia religijnego Gruzinów, z relikwią krzyża św. Nino, synagoga, carskie łaźnie, pomnik Matki Gruzji, Muzeum Narodowe. Nocleg w Tbilisi.
 
III DZIEŃ – DAVID GAREJI – BODBE
David Gareji – kompleks klasztorny z VI wieku, na półpustynnych stokach góry Gareji – założony przez trzynastu mnichów syryjskich – przez wieki potężny ośrodek życia monastycznego. Bodbe – klasztor z IX wieku, modlitwa przy grobie patronki Gruzji – św. Nino. Nocleg w Tbilisi.
 
IV DZIEŃ – MTSKHETA – KUTAISI
Mtskheta – starożytna stolica i obecne centrum religijne Gruzji – świątynia Svetitskhoveli – miejsce koronacji i pochówku gruzińskich monarchów, klasztor Jvari z VI wieku, pierwowzór dla wielu gruzińskich świątyń. Kutaisi – XI – wieczna katedra Wniebowzięcia NMP, zwana Bagrati – od imienia króla Bagrata III. Nocleg w Kutaisi.
 
V DZIEŃ – KUTAISI – BATUMI
Kutaisi – monastyr Gelati – ufundowany przez króla Dawida Budowniczego na początku XII wieku. Przejazd do Batumi. Nocleg
 
VI DZIEŃ – BATUMI
Całodzienny wypoczynek nad Morzem Czarnym. Nocleg.
 
VII DZIEŃ – BATUMI – BORJOMI – AKHALTSIKHE
Borjomi – miasto uzdrowiskowe, słynie z przemysłu wód mineralnych (który jest obecnie numerem jeden gruzińskiego eksportu) – wizyta w borjomskim parku, degustacja wód mineralnych. Akhaltsikhe – zrekonstruowany zamek Rabat, uważany za symbol tolerancji religijnej – zbudowano w nim obok siebie kościół, meczet, synagogę. Nocleg w Akhaltsikhe.
 
VIII DZIEŃ – VARDZIA – GRANICA GRUZJA/ ARMENIA – ERYWAŃ
Vardzia – malowniczy kompleks skalnego miasta, niegdyś 13 – piętrowego, zbudowanego w XII wieku, za czasów królowej Tamary. Kompleks składał się z 3 tysięcy jaskiń i mógł pomieścić 50 tysięcy osób. Artystycznie zdobione pokoje połączone ze sobą wykutymi w skale korytarzami, piękne freski na ścianach cerkwi, fragmenty sieci tuneli, schodów i
systemu wodno-kanalizacyjnego. Przez lata Vardzia była jednym z głównych ośrodków kulturalno-religijnych monarchii gruzińskiej. Przekroczenie granicy z Armenią. Nocleg w Erywaniu.
 
IX DZIEŃ – GEGHARD – GARNI – ERYWAŃ
Geghard – kompleks Monastyru Świętej Włóczni – jedno z najwspanialszych dzieł architektury ormiańskiej – wpisany na listę UNESCO – wspaniałe chaczkary, kaplice i cele eremitów wykute w litej skale. Garni – hellenistyczna świątynia Mitry – irańskiego boga słońca oraz łaźnia z mozaiką bóstw morskich. Matenadaran – skarbnica tradycji narodowej – biblioteka z najcenniejszymi manuskryptami kraju, m.in. pierwszą kopią Biblii w języku ormiańskim, katedra św. Grzegorza Oświeciciela, pomnik Matki Armenii. Nocleg w Erywaniu.
 
X DZIEŃ – KHOR VIRAP – NORAVANK
Khor Virap – klasztor „głębokiej studni” – zbudowany w miejscu, gdzie więziony był św. Grzegorz Oświeciciel. Spojrzenie na świętą górę Ormian (położoną po stronie tureckiej) – Ararat, na której zgodnie z tradycją biblijną osiadła Arka Noego. Noravank – monastyr z
początku XIII wieku, zbudowany na progu skalnym, w głębokim kanonie rzeki Amaghu, kościoły NMP i św. Jana Chrzciciela, kaplica św. Grzegorza Oświeciciela. Nocleg w Erywaniu.
 
XI DZIEŃ – ECZMIADZYN – ZVARTNOTS
Eczmiadzyn – serce Kościoła Ormiańskiego i siedziba Patriarchy – według tradycji właśnie tu św. Grzegorzowi Oświecicielowi ukazał się Chrystus i uderzył złotym młotem w miejsce, gdzie miał stanąć nowy kościół. Stąd nazwa Eczmiadzyn – miejsce, gdzie zstąpił Jednorodzony. Budowlę zaczęto wznosić na początku IV wieku na fundamentach pogańskiej świątyni. Zvartnots – ruiny świątyni i pałacu, wpisane na listę UNESCO. Nocleg w Erywaniu.
 
XII DZIEŃ – JEZIORO SEWAN – ERYWAŃ
Przejazd nad jezioro Sewan. Klasztor Sewanawanko. Powrót do Erywania. Wizyta w wytwórni koniaku „Ararat”. Degustacja koniaku i możliwość zakupu. Nocleg w Erywaniu.
 
XIII DZIEŃ – ERYWAŃ – WARSZAWA
Przelot na trasie Erywań – Warszawa (wylot we wczesnych godzinach porannych).
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania
 
CENA:
2300 PLN + 975 USD – dla grupy liczącej 20 – 24 osób
2250 PLN + 915 USD – dla grupy liczącej 25 – 29 osób
2200 PLN + 875 USD – dla grupy liczącej 30 – 34 osób
2150 PLN + 845 USD – dla grupy liczącej 35 – 39 osób
2100 PLN + 820 USD – dla grupy liczącej 40 – 44 osób
2100 PLN + 800 USD – dla grupy liczącej min. 45 osób
 
CENA ZAWIERA:
– przelot na trasie Warszawa – Tbilisi oraz Erywań – Warszawa
– 12 noclegów w hotelach 3* /pokoje dwuosobowe, dopłata do pokoju jednoosobowego 280 USD/
– wyżywienie 2 razy dziennie /11 x śniadanie, 11 x obiadokolacja/
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
– opiekę pilota
– opiekę lokalnych przewodników
– zestawy słuchawkowe tour quide
– składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
– zwyczajowe napiwki dla lokalnej obsługi
– ubezpieczenie KL i NNW /zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych/
 
 

 
 
UMOWA-ZGŁOSZENIE
 

„Jak zrozumieć nastolatka…”

STOWARZYSZENIE „PRO FAMILIA

W POLKOWICACH” ZAPRASZA NA:

 

 

IX Forum Charyzmatyczne 28-29 września 2019 r.

 

ZAPRASZAMY NA FORUM CHARYZMATYCZNE DO POLKOWIC.

 

Serdecznie zapraszamy na Diecezjalne Forum Charyzmatyczne, które odbędzie się w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach w sobotę i niedzielę 28-29.09.2019r. Gościem i mówcą będzie Anton JUDA świecki misjonarz z Kuala Lumpur z Malezji. Zaplanowane są również modlitwy wstawiennicze oraz konferencje w kościele św. Barbary. Rozpoczniemy modlitwą różańcową w sobotę od godz. 9.00. Szczegółowy plan w ogłoszeniach. W niedzielę konferencje będą głoszone w kościele św. Michała. W związku tym wydarzeniem porządek Mszy św. w sobotę zostanie przeniesiony do kościoła św. Michała.

 

UROCZYSTA INAUGURACJA 22 września 2019 r.

 

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce.

 
1. Gdy w lipcu 2016 r. zamordowano w Normandii księdza Jacques’a Hamela podczas sprawowania Mszy św. wydawało się nam, że w Polsce takie rzeczy nie mogą się zdarzyć, przede wszystkim dlatego, że wciąż żywa jest w naszym narodzie pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce, Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu, Sylwestrze Zychu i tylu innych duchownych – ofiarach komunistycznego reżimu. Gdy w Bretanii próbowano usunąć krzyż z pomnika św. Jana Pawła II, wydawało się nam, że takie akty wandalizmu są nie do pomyślenia w kraju tak silnie jak nasz związanym z chrześcijaństwem. Gdy pokazano mi zdjęcie z Brukseli, na którym widniał wizerunek Serca Jezusowego i Serca Maryi zawieszone na drzwiach toalety, pomyślałem sobie: „Na szczęście to barbarzyństwo jeszcze do nas nie dotarło”.
Niestety, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, miało miejsce wiele zdarzeń poddających w wątpliwość moją wcześniejszą konstatację. Myślę po pierwsze o profanacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Matka Boża z naszej narodowej relikwii nosi już na swej twarzy trwałe ślady historycznej profanacji dokonanej przez husytów podczas napadu na klasztor w 1430 r. Obraz został wówczas wiernie odtworzony z inicjatywy Władysława Jagiełły i od tamtego czasu nie zadawano jej w naszym narodzie głębszych ran, nawet symbolicznych.
Myślę także o profanacjach i aktach bluźnierstwa do jakich dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie, tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych.
Ataki na Kościół nie są jednak zaskakujące. O ile sytuacja dawniejsza – mówił św. Jan Paweł II w 1991 roku – zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich”, to w obecnej sytuacji na takie uznanie w wielu przypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. Trzeba zdobywać się na rozeznanie; akceptować to, co w każdej krytyce może być słuszne. A co do reszty jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” (Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie (por. Warszawa, 09.06.1991).
Myślę także o konkretnych aktach fizycznej napaści na kościoły i samych kapłanów. Szczególnie dotknęło to osobę ks. Ireneusza Bakalarczyka. To prawda, że każdy ksiądz winien być świadkiem Chrystusa aż po męczeństwo. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. […] W procesie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i rzeczywistym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym poszła niezliczona rzesza innych” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Męczeństwo Chrystusa było potrzebne, aby dokonało się nasze zbawienie, a jednak Jezus mówi „biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany” (Mk 14,21). Świadomi tego, modlimy się w szczególny sposób za nieprzyjaciół Kościoła.
 
2. Sytuacja wymaga postawienia pytania, jak w odpowiedzialny sposób relacjonować kwestię nadużyć seksualnych wśród duchownych i w innych grupach społecznych, aby nie kreować fałszywego, jednostronnego wizerunku Kościoła i nie prowokować kolejnych aktów słownej i fizycznej przemocy oraz aktów profanacji. Nie chodzi o samo informowanie o tych nadużyciach, gdyż to, że przez wiele lat panowało w tej sferze milczenie, jest powodem naszego zawstydzenia i bólu. Ujawnienie zaś tego problemu traktujemy jako okazję do oczyszczenia Kościoła. Jednak trudno zlekceważyć fakt, że w ostatnim czasie – w kontekście niektórych przekazów medialnych – zwiększyła się agresja wobec księży i wzrosła liczba profanacji.
Skupienie uwagi społeczeństwa na grzechu wykorzystywania seksualnego – poza bezpośrednią troską o dobro dzieci – ma jeszcze jeden pozytywny skutek. Uprzytomnia nam bowiem miejsce seksualności w życiu człowieka i powagę wszelkich decyzji podejmowanych w tej dziedzinie. Nie tylko wykorzystanie bezbronnego dziecka powoduje rany na całe życie. Sfera seksualności jest tak wrażliwa, że każde wykorzystanie i porzucenie, także osoby dojrzałej, głęboko ją ranią i powodują w jej życiu dalekosiężne negatywne skutki. Ponadto rozmaite grzechy przeciwko czystości są wzajemnie ze sobą powiązane. Jedne rodzą drugie. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie VI przykazania Dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien – w ramach holistycznego podejścia – zaangażować się w promowanie kultury czystości.
 
3. Dzisiejszy sposób kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. „Dzisiaj – pisze Benedykt XVI, papież – emeryt – oskarżenie wymierzone w Boga jest nade wszystko przedstawianiem Jego Kościoła jako całkowicie złego i w ten sposób odwodzeniem nas od niego. [Stoi za tym oszukańcza logika], na którą zbyt łatwo dajemy się nabrać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko z Judaszów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia” (Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego). Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia.
Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła – tak nierozerwalnie związanego w dziejach z Polską i polskością – ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski […]. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu […] nie rozumielibyśmy samych siebie” (Warszawa, 02.06.1979). W konsekwencji „stalibyśmy się cudzoziemcami we własnej ojczyźnie” (Praga, 21.04.1990).
 
W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi – obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski – wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.
Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Zabiegajmy o to, abyśmy nie dali się podzielić i pamiętajmy, że „walka nie może być silniejsza od solidarności” (św. Jan Paweł II, Gdańsk, 12.06.1987).
 
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku
 

XIV Piesza Pielgrzymka z Polkowic do Grodowca

Rekolekcje: „Miłość zwycięża wszystko”.

Stowarzyszenie PRO FAMILIA zaprasza na Rekolekcje Małżeńskie,

które odbędą się w Zaborówcu w terminie 17-19 maja 2019 r.

 

Temat rekolekcji: „Miłość zwycięża wszystko”.

 

Prowadzący: Ks. Radosław Rafał

– kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Koszt udziału małżeństwa wynosi 350 zł.

(koszt obejmuje 2 noclegi i całodzienne wyżywienie)

 

Możliwy jest udział rodzin. Koszt pobytu dziecka w wieku od 5 do 15 lat wynosi 130 zł.
(2 noclegi + całodzienne wyżywienie)
Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku 5-12 lat.
Dzieci do 4 lat nie płacą za pobyt i pozostają pod opieką rodziców.

 

Zapisy do 10 maja 2019 r. na e-mail: [email protected]
lub pod numerem telefonu 798 272 171.

 

 
PLAN:

Piątek 17 maja

19:00 Kolacja

20:00 Msza św. i Nabożeństwo Majowe

22:00 – 8:00 Adoracja nocna małżonków

 

Sobota 18 maja

8:00 Jutrznia

9:00 Śniadanie

10:00 Konferencja

10:45 Przerwa

11:00 Konferencja

12:15 Msza św.

13:30 Obiad

Po obiedzie czas wolny

17:00 Konferencja

18:00 Kolacja

19:00 Modlitwa wieczorna przed Najświętszym Sakramentem

 

Niedziela 19 maja

8:00 Jutrznia

9:00 Śniadanie

10:00 Konferencja

11:15 Msza św.

12:30 Obiad

13:30 Nabożeństwo Majowe

14:00 Świadectwa

 

Pielgrzymka Parafii św. Michała Archanioła, LITWA – 5-9.08.2019r.

 

Pielgrzymka Parafii św. Michała Archanioła

LITWA – 5-9.08.2019r.

Pielgrzymce przewodniczy
ks. Roman Mazur i ks. Jarosław Święcicki

 
DZIEŃ 1
Całodniowy przejazd przez Polskę. Wieczorem przyjazd do Wilna.
 
DZIEŃ 2
Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Zwiedzanie starówki wileńskiej, a mianowicie: cerkiew Świętego Ducha z relikwiami męczenników wileńskich, klasztor Bazylianów wraz cerkwią Świętej Trójcy oraz Celą Konrada, ratusz, zaułek gotycki z kościołem św. Anny i Bernardynów, dom, w którym mieszkał A. Mickiewicz, katedra wileńska z kaplicą i relikwiami św. Kazimierza. Zwiedzanie Domku na Antokolu, w którym mieszkała św. Faustyna Kowalska, gdzie Pan Jezus w 1935r. podyktował jej Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz byłego mieszkania malarza Kazimirowskiego, gdzie został namalowany obraz “Jezu ufam Tobie“. Zwiedzanie najstarszego i najpiękniejszego cmentarza polskiego na Rossie – z grobowcem matki Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego serca, a także nagrobkami szeregu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla Ojczyzny.
 
DZIEŃ 3
Msza święta w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego przy oryginalnym obrazie namalowanym przez E. Kazimirowskiego według wskazówek św. Faustyny Kowalskiej. Dalsze zwiedzanie Wilna: Góra Trzech Krzyży, skąd rozpościera się piękny widok na miasto, pałac prezydencki, Uniwersytet Wileński, alumnat, kościół Ducha Świętego. Zwiedzanie Ponar – miejsca stracenia ok. 100 tys. obywateli II Rzeczpospolitej w latach II Wojny Światowej, w tym ok. 20 tys. Polaków. Wyjazd do Trok – zwiedzanie zamku Księcia Witolda, Sanktuarium Matki Bożej Trockiej. Degustacja dań regionalnych kuchni karaimskiej – kibinów. Rejs statkiem po jeziorze Galve z 20 wysepkami, podczas którego rozpościerają się przepiękne widoki przyrody, jak i pałacu Tyszkiewiczów. Powrót do Wilna.
 
DZIEŃ 4
Przejazd i zwiedzanie Szydłowa – litewskiej „Częstochowy“, gdzie w XVII w. odnotowano objawienie Matki Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. Mieści się tu największe litewskie Sanktuarium Maryjne, które podczas swej pielgrzymki do Krajów Bałtyckich odwiedził również św. Jan Paweł II. Dalsza droga do Szawli na Górę Krzyży zwaną także Świętą Górą, niezwykłego sanktuarium, w którym naród litewski złożył kilkadziesiąt tysięcy krzyży wotywnych, miejsce pielgrzymek i uroczystości religijnych oraz jedna z największych atrakcji turystycznych na Litwie, gdzie Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki celebrował Mszę świętą. Msza święta w Szydłowcu lub na Górze Krzyży.
 
DZIEŃ 5
Podróż do Polski. Po drodze – jeśli czas na to pozwoli – nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Augustowie. Msza święta. Planowany przyjazd późnym wieczorem.
 
ŚWIADCZENIA: Przejazd autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach *** w pokojach dwuosobowych z łazienkami (pokój jednoosobowy za dopłatą), śniadania i obiadokolacje, zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność zwiedzania może ulec zmianie), rejs statkiem po jeziorze Galve, degustacja kibinów, opieka miejscowego przewodnika, ubezpieczenie, Msze Święte.

Nie wliczono w cenę: napojów do obiadokolacji
(kolejność zwiedzania może ulec zmianie)

* Możliwość nawiedzenia miejsc świętych w pierwszym i ostatnim dniu będzie uzależniona od możliwości czasowych
 

Koszt pielgrzymki autokarowej z Polkowic do Litwy wynosi:
340 PLN + 170 EUR + 50 EUR (na miejscu).

Cena ta zawiera wszelkie świadczenia ujęte w programie.
 
Do programu można dołączyć uroczystą kolację z regionalnymi potrawami, muzyką, wileńskim grajkiem i możliwością potańczenia. Koszt to 15 EUR za osobę.
 

Zgłoszenia i zapisy w zakrystii św. Barbary do 30 maja 2019r.
Tel. 605 652 173 – ks. Jarosław Święcicki

 

KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE
ul. Górskiego 1/95, 00-033 Warszawa
tel. 22 827-96-21 , 22 827-67-39
www.twojepielgrzymki.pl

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 18-20.04.2019r.

 

WIELKI CZWARTEK

18.04.2019

18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

19.30

Rozpoczęcie Adoracji

22.00

Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

22.15

Zakończenie Adoracji

WIELKI PIĄTEK

19.04.2019

8.00

Jutrznia z Godziną Czytań

8.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

21.00

Gorzkie Żale

23.30

Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

WIELKA SOBOTA

20.04.2019

8.00

Jutrznia z Godziną Czytań

9.30 – 14.00

Święcenie Pokarmów – co pół godziny

12.00

Święcenie Pokarmów – Polkowice Dolne

21.00

WIGILIA PASCHALNA

zakończona Procesją Rezurekcyjną przez Rynek

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwa oddziały klas 1 liceum ogólnokształcącego:
– jeden dla kandydatów po 3 klasie gimnazjum (trzyletnie liceum według starej podstawy programowej);
– jeden dla kandydatów po 8 klasie szkoły podstawowej (czteroletnie liceum według nowej podstawy programowej).
Oddziały będą liczyć nie więcej niż 24 uczniów.
 
Istnieje możliwość utworzenia klas o profilach:
– profil matematyczno-przyrodniczy z 2 rozszerzonymi przedmiotami do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia
– profil humanistyczno – prawny z 2 rozszerzonymi przedmiotami do wyboru: język polski, historia, WOS
Pierwszym obowiązkowym językiem obcym będzie język angielski jako kontynuacja nauki w SP bądź gimnazjum. Wszyscy uczniowie będą mieć zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego. Drugim językiem obcym będzie język niemiecki.
 
Więcej szczegółów na stronie Liceum.
 

 

Marsz dla Życia i Rodziny w Polkowicach

Zapraszamy w niedzielę 24 marca 2019 r. po raz pierwszy w Polkowicach na „Marsz dla Życia i Rodziny”. Marsz rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.45 w kościele św. Barbary. O godz. 12.00 Marsz wyruszy z Rynku i przejdzie ulicami Polkowic do Centralnego Parku Zabaw. Hasło Marszu brzmi „Wybierz życie, Wybierz miłość”. Zaproszenie kierujemy do rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży, wszystkich organizacji i stowarzyszeń gminy i powiatu, dla których rodzina i życie jest największą wartością. Niech udział w tym marszu będzie wyrazem zdecydowanego poparcia dla ochrony życia i rodziny.
 

Fundacja św. Michała

Eucharystia i Nabożeństwa

nabozenstwo

NIEDZIELA

Kościół Św. Michała

7:00, 12:00 , 13:00

Kościół Św. Barbary

8:00, 9:30, 10:45,

12:00,17:00,18:00,19.00

DNI POWSZEDNIE

Kościół Św. Barbary

7:00, 9:00, 18:00

szczegółowy porządek nabożeństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

nabozenstwo

Kościół Św. Barbary

Piątki: 15:00 - 18:00

Pierwsza Niedziela m-ca:
13:00 - 18:00

Możliwość indywidualnej
modlitwy w kościele
pw. Św. Barbary
od poniedziałku do soboty,
w godz. 6:30 - 18:30

Kancelaria parafialna

kancelaria

przejdź do kancelarii

Godziny otwarcia:

  • Piątek
  • godz. 10.00 - 12.00
  • godz. 15.00 - 17.00
  • Sobota
  • godz. 10.00 - 12.00

Telefon kontaktowy:

76 845 14 37

w sprawach pilnych

po wieczornej Mszy Św.

Liturgia dnia

liturgia

przejdź do Liturgii

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą"

(Mk 13, 31)

Copyright 2016 - 2020 © Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Polkowicach · All Rights Reserved · Designed by: Gdańsk IT Freelancer

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi do przechowywania małych plików ( cookie ) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane do prawidłowego działania strony ( techniczne pliki cookie ), do generowania raportów użytkowania nawigacji ( statystyki plików cookie ). Możemy bezpośrednio korzystać z technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy włączyć statystyczne i profilujące pliki cookie . Włączenie tych plików cookie pomaga nam ulepszać naszą stronę i dostosowywać ją do Twoich potrzeb.